Visjon om kjærlighet Visjon om kjærlighet

Visjon om kjærlighet

KEYWORD] ETT OPPDRAG: Vi vil bruke alle midler for å nå verdens lidende, nedbrutte, ensomme, hjemløse og fortapte med kjærlighet. Vi vil understreke vår helhetlige tjeneste. nå og involvere ungdom og barn. stå opp for og tjene de marginaliserte. oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget. ETT BUDSKAP: Med Jesu forvandlende 4. okt 2017 Du er kanskje litt som oss, at du ønsker å finne ut mer av hva det vil si å tro på Jesus og følge Ham? Sammen med tusenvis av andre kan du bli inspirert og utfordret til nettopp dette! Moderverdenens visjon er inspirert av Fruen av Avalon, den store Gudinnen for kjærlighet, medfølelse, helbredelse og transformasjon på Avalons hellige øy. Goddess Conference Moderverdenen er samfunnet der mødre og de moderlige verdiene – kjærlighet, å støtte hverandre og å bry seg om hverandre og for vår Moder  senior ntr death date Visjon om kjærlighet Visjon: 'Saman om ein god barndom'. DEN GODE BARNDOM: «En god barndom er gode venner og tid til lek. En god barndom er fylt av kjærlighet og trygghet. En god barndom er full av variasjon og utfordringer. En god barndom er rik på opplevelser, glede og humor. En god barndom gir barnet opplevelse av å være video] Wycliffes visjon er at innen år 2025 skal bibeloversettelse være påbegynt i alle språk der det er behov. Visjon og verdier. 24.6.2015. Visjon for trosopplæringen i Den norske kirke: En raus og tydelig kirke hvor barn og unge for hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet. Grunnholdning Vi deler med hverandre: Troen og undringen; Kristne tradisjoner og verdier; Opplevelser og fellesskap; Håpet om en bedre verden. Verdier:.

Jesus sa en gang, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod» (Joh. 10:10). Vi ønsker å være et fellesskap som reflekterer hans godhet og generøsitet. Jesus demonstrerte også den ypperste form for kjærlighet ved å gi sitt liv til soning for alle menneskers feilsteg. Hans karakter og grenseløse nåde er utgangspunktet  Uten kjærlighet dør kirken. I anledning Diakonhjemmets hundreårs jubileum i 1990 vil det bli avholdt en åpen strategikonferanse 23.-24. april. Konferansen vil ha De trenger en ny Visjon av hvordan vi kan synliggjøre Kri~ sti omsorg for hele mennesket. Problemene kan Være ulike fra sted til sted. Likevel er det svært.VERDIGRUNNLAG: RESPEKT, SAMARBEID, ENGASJEMENT OG HELHETSTENKNING. Etisk budsjett og handlingsplan. 2005–2006. VÅR VISJON: Kompetanse gjennom kjærlighet. Om å velge det etiske perspektiv  norgesdate erfaring yellow Visjon om kjærlighet 19. des 2004 Det er det smertefulle som noen ganger viser oss hva vi skal velge, hva vi har å miste, hva som er verdifullt i livet. Nedturene Istedenfor de absolutte meninger, burde en i din posisjon åpne for muligheter i kjærlighetens navn. Noen har en slik felles visjon, uten at de nødvendigvis har artikulert den i ord. visjon er kort sagt å likne Ham. Vi ser tre viktige perspektiver for menighetsbygging i denne teksten. 1. Jeg er sett og elsket av Gud. Han ønsker et nært og godt fellesskap med meg. Et være-fellesskap mer enn et gjøre-fellesskap, der jeg med hjertet mitt får se Guds kjærlighet. Dette perspektivet peker oppover, mot Gud. 2. 4. sep 2012 en visjon om å elske mennesker inn i Guds nærhet. Denne lille, men innholdsrike setningen forteller noe om oss. Hva vi strekker oss etter. Hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Det uttrykker for det første noe om hva vi ønsker for alle mennesker vi kommer i kontakt med – at alle skal få et møte med en kjærlig 29. jul 2012 Mitt Visjon. Visjon er over for i år. Tunet tømmes for folk, summingen av stemmer fra mattelt, stuer og campingområde er stilnet. Det rigges ned… Jeg har sett hvordan glede, fred, overbærenhet, tålmodighet og kjærlighet har preget stevnet, jeg har sett mennesker ta famlende skritt inn i sterkere, og kanskje 

Vi tror at et menneske blir kristen/ Guds barn i dåpen og ved troen på Jesus Kristus. Vi tror at det bare er Jesus Kristus som kan frelse oss fra vår synd og skyld som skiller oss fra Gud vår skaper. Vi tror at Gud har en uendelig kjærlighet til alle mennesker. En grensesprengende kjærlighet som kan sette mennesker i frihet. 6. mai 2011 adgang bare for velstående fargede. For kvinnene rundt ham er det Bill Cosey som former bildet av hva en far, ektefelle, elsker og venn skal være, og lengslene han vekker, styrer dem lenge etter hans død. "Kjærlighet" er en dristig visjon av kjærlighetens vesen - av det altoppslukende og angstskapende.19. aug 2017 Hjelpekunst springer ut av menneskesyn, verdier, kunnskap, klokskap og erfaringer. Sann hjelpekunst kan med fordel ha kjærligheten som bærebjelke. Eller for å snu på det: Kjærlighetsbegrepet rommer sann hjelpekunst i all sin faglighet og menneskelighet. Noen sier: Vi må pøse på med kjærlighet, ikke  russian dating usa Visjon om kjærlighet 17. okt 2017 I denne anledningen kommer selveste Geir Gulliksen til Ringerike bibliotek for å snakke om den vanskelige kjærligheten. Med ham på scenen møter du også psykolog og samlivsterapeut Sissel Gran, som har skrevet flere bøker om kjærlighet, vanskelige relasjoner og brudd. Sammen skal de gi oss et lite Illustrasjonsfoto: Shutterstock. «Mixophobia is growing in our cities,» skrev Zygmunt Bauman, den legendariske sosiologen og filosofen, i 1997: «Frykten for mangfoldet øker i byene våre.» Jo, det er om mulig enda mer sant i 2015, i møte med tusener på tusener av flyktninger som kommer inn over grensene våre. Tannpleie med kjærlighet og omsorg. Vi har som grunnleggende premiss alle menneskers sårbarhet. Vi er avhengige av tilhørighet og samarbeid for å klare oss. Vi ser også individets boende kraft og evne til å lege sine sår og vokse. Vi tror på den positive intensjonen bak menneskers handlinger, men at vi ikke er så gode Å være en menighet som i ord og gjerning formidler evangeliet, Guds nærvær, Guds kraft og Guds kjærlighet til mennesker i Mandal. Menighetens motto er: "Med Jesus i hjertet, og hjerte for byen." UTDYPNING AV MENIGHETENS OPPDRAG OG VISJON Navnet: Familiekirken Mandal Familiekirken Vi ser på menigheten 

Visjon | livets vann. Visjon om kjærlighet

24 Aug 2015 - 2 minFilmer som viser arbeidet, visjonen og misjonen Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM Visjon om kjærlighet De betoner doktriner som de anser å være avgjørende for forståelsen av troen, og som skal resultere i gjensidig kjærlighet, praktisk kristenliv og et hjerte for evangelisering. Det finnes en sann Gud som lever i evighet i tre personer – Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Kjærligheten, nåden og Guds suverenitet som Kjærlighet te livet Lyrics: Ubønnhørlig sitt du spikra / Sammen med med mæ, vi leite etter faste brikka / Etter svar du itj får rikka / En plattform for visjon / Mer grunnleggende partikla enn foton / Vi sitt. 13. mar 2014 Utfordring kommer imidlertid når man skal sette denne visjonen ut i livet. For det hjelper lite å ha en visjon, om den ikke blir forankret i menighetens aktive. Om man har en visjon om å være en åpen, varm og inkluderende menighet, men det i praksis ikke er noen av de aktive som hilser på nye mennesker Visjon for Familiekirken Januar En oase av kjærlighet Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten 1 Joh 3 vers: 11, 16, 18, 23 11For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av:

erfare Guds kjærlighet, – leve Åndens nye liv, – følge Jesus i hverdagen,. slik at du formes etter Kristi bilde. Med utgangspunkt i Jesu liv har vi prøvd å integrere kirkens ulike tradisjoner og bevegelser, – den evangeliske tradisjonen, hellighetsbevegelsen, det kontemplative beveglesen, den karismatiske tradisjonen og  Visjon om kjærlighet 8. aug 2013 Glimt av himmel – spor på jord. Gjennom møter med mennesker ønsker vi å gi et glimt av himmel. I hverdagen, gjennom oppveksten og livet for øvrig som skal sette gode spor i et menneskes liv. Sette gode spor på jord. Mennesket først. Vår misjon er at vi skal med Jesus som forbilde vise Guds kjærlighet til 30. jun 2015 Parforhold er selvsagt alt dette, både bra og vanskelig, men nyansene i fortellingen glipper, livet med mann/ kone og barn er som et slags negativt gode . Det er derfor Beyoncé minner så mye om slutten av Simone de Beauvoirs Det annet kjønn, som på de siste sidene utleder sin visjon for framtiden, hvor  Visjon og hovedmålsetting (Side 5). 13/03/2011 av filadelfiaaskim. Vårt verdigrunnlag (menighetens karakter) Hvem er vi?* Kjærlighet Vi vil at nære relasjoner bygget på kjærlighet skal prege alle sider av menighetens liv. Avhengighet Vi vil at alt som gjøres i menigheten skal skje i en atmosfære av bønn og avhengighet av Her er et litt annerledes kjærlighetsdikt med galgenhumor omkring alderdommens kjærlighet. Det sier vel noe om at kjærlighet ikke har noen alder: Visjon om kjærlighet. Det blir ikke enkelt å bedrive elskovens kunst når vi må snues i senga hver fjerde time. Ikke lett å få seg et nummer når beina er blitt to strikkepinner

Du kan vise kjærlighet på en praktisk måte ved å kjøpe en av Partners sine gaver med kjærlighet! Ved å kjøpe en av disse gavene forandrer du livene til barn i Burma og hjelper til med å gjenreise en nasjon. Del gjerne denne siden med venner og familie! Visjon om kjærlighet ofte om religion eller kjærlighet, som drømmeren ellers ikke ville ha mottatt. Etter at drømmeren har våknet vil fortelleren dele sin nye kunnskap med andre. En typisk mønster i middelalderens visjonsdiktning (som den irske og norrøne Tundals visjon fra 1100-tallet eller Dantes La Divina Commedia) er at dikteren selv, Gi OSS EN VISJON. Gi oss, Gud, en visjon om vår verden slik som din kjærlighet vil omskape den; en verden hvor de svake blir beskyttet, ikke utnyttet, en verden hvor ingen er sultne eller fattige, en verden hvor goder og ressurser blir delt, så alle kan nyte godt av dem, en verden hvor nasjoner, raser og kulturer lever i  Visjon. Vi på Bergsbygda Montessoriskole har jobbet frem en visjon som vi jobber etter ved skolen. Visjonen er «Klar for livet». Vi mener at barna som går her skal være trygge og ha lyst til å komme hit, sosiale og ha flere venner, selvstendige og greie ting selv, nysgjerrige og søke svar, kunnskapsrike og ønske å lære mer, Visjon. Visjonen er det vi drømmer om og ønsker å nå. Den angir retning for hele Acta. Dette er det vi jobber for at skal skje: Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Elsket betyr at vi først og viktigst av alt er elsket av Gud og kalt til å bringe Guds kjærlighet videre til alle mennesker.

Formålet vårt er å presentere og tilgjengeliggjøre relevant og sann lære av Islam gjennom flere kanaler. Vår visjon er å etablere en driftssikker distributør av Islamsk kunnskap på norsk. Tidligere ble Kunnskapskomiteen kalt litteraturkomiteen. Ettersom navnet ikke tilstrekkelig beskrev våre omfattende arbeidsområder ble det  Visjon om kjærlighet Visjon Norge har i en lang årrekke delt ut matpakker til de trengende, og i år er intet unntak. Det blir direktesendinger under Studio Direkte, med et bredt spekter av filminnslag fra våre arbeidsområder i Moldova. Ønsker du å bidra til aksjonen, Julens Kjærlighet, hører vi gjerne fra deg. Du kan også sende SMS Mat <Ditt navn VISJON NLM FOLLOKIRKEN. Nær Gud, nær mennesker. KJERNEVERDIER. Levende, mangfoldig, inkluderende. 1. LIVSVISJON FOR ENKELTMENNESKET. Vi vil se forandrede liv. Vi tror at Guds kjærlighet til oss gjennom Jesus og det skrevne ordet i Bibelen forandrer liv. Vi har et ønske om at alle mennesker vi kommer i  Vår visjon er å bidra til glede og motivasjon. Det er når vi har det bra at vi har mest å gi til de rundt oss. Verden trenger mennesker som har det godt med seg selv og som handler ut fra glede og kjærlighet. MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV. Få informasjon om nye produkter og kampanjer. Get all the latest information on Setningen stemmer ikke umiddelbart med min grunnleggende oppfatning om livet og all den glede og lykke man kan oppleve som menneske. Samtidig observerer jeg livets begrensninger. Jeg ser tilstander av lykke og tilfredshet gå over i tilstander av frustrasjon og smerte. Tilværelsen drar meg videre i en strøm av krefter 

19. nov 2011 Han driver firmaet Aura-visjon, et selskap som analyserer menneskers aura. Aura-visjon deltar på Alternativmessen som foregår helgen 18. – 20. november i Lillestrøm. Ifølge Aura-visjon er auraen din en levende organisme som er omgitt av et felt med elektromagnetisk energi. Dette feltet reflekterer  Visjon om kjærlighet «FORBEREDE MORGENDAGENS GENERASJON FOR MISJON VED Å HJELPE FAMILIENE MED GUDS PRINSIPPER FOR SAMLIV.» Det ble utarbeidet et visjon skriv etter hvert, og der heter det: VISJON – MÅL. Hjelpe familier og enkeltmennesker til et rikere kristenliv. Formidle Guds ubetingede kjærlighet og Guds 22. des 2017 De jordiske tings autonomi står ikke i et forhold av konflikt mellom Gud og mennesker, men av kjærlighet, hvor frukten av vår innsats er gjensidige gaver fra begge parter. Det vi kan gjøre for å Kirkens visjon for menneskelig utvikling er basert på nestekjærlighet opplyst av tro og sannhet: «… ikke å føle en  Vi har fokus på å inkludere nye mennesker i alle våre sammenhenger og vektlegger kontakt og vennskap med mennesker som ikke identifiserer seg med kristen tro. Etter forslag fra menighetsledelsen godkjenne menighetens oppdrag, trosgrunnlag, verdier og visjon samt å sikre at menigheten arbeider innenfor disse Europa er et kontinent grunnlagt på bibelens vedier og den kristne tro. Dessverre så har kirkesamfunn gjennom mange generasjoner hatt større behov for makt og politiske posisjoner, mer enn å dele Guds uendelige kjærlighet. Beklageligvis er Europa i dag mer eller mindre unådd med evangeliet, mennesker kjenner ikke 

visjon - Happylets Happylets. Visjon om kjærlighet

NORDHORDLAND BIBELSENTER. skal være. -et hjem fylt med Jesu kjærlighet, med trygghet og omsorg, tillit og trøst. -en fruktbar oase hvor mennesker knyttes sammen og finner hvile, styrke og forfriskning. -en trivselsplass for barn og unge, og et inkluderende miljø. -et vitne om livet som Jesus gir, gjennom undervisning  Visjon om kjærlighet Barnehagens visjon. Kjærlighet, omsorg, trygghet og glede. Undring, nysgjerrighet, voksne til stede. Vi ønsket oss en visjon som både sier noe om hvem vi er men også noe om hva vi vil. Vi har satt ord på og jobbet med hva vi syns er viktigst, hva vi står for, hva vårt barnesyn er og våre verdier. Vi er en menighetsbarnehage 5. nov 2016 Jeg tror ikke du har satt deg inn i hva Hanvold har utrettet i livet. Lik oss alle, deg og meg inkludert, har han også et potensial for forbedring. Likevel har han utrettet mer enn kanskje både du og jeg og mange andre. I flere år nå har TV Visjon Norge drevet et omfattende hjelpearbeid i Europas fattigste land,  24. des 2015 Han sier i Mysterium: «Der hvor det finnes kjærlighet, der er alltid lidelsen og lidelsens visjon til stede, og der hvor lidelsens visjon er til stede, der strømmer større kjærlighet til –». Kjærlighet og lidelse er ikke motsetninger, men kan – som glede og smerte – høre sammen. Dette er den grunnleggende VÅR VISJON: "Eigerøy menighet vil være et attraktivt og smittende fellesskap i Jesu kjærlighet." VÅRT MOTTO "Se og bli sett!" VI BYGGER PÅ DISSE 8 VERDIENE OMSORG Vi vet at alle mennesker er betydningsfulle for Gud, og derfor bryr vi oss også om alle. VEKST Kirken skal være et fellesskap der mennesker skal finne 

Jeg visste at min kjærlighet til familie og menneskeheten var en vilje til å løse mange problemer i Afrika før jeg ønsket å ta det internasjonalt. Jeg hadde mot til å analysere min visjon for afrikanere i verden arena, men jeg hadde ikke lyst til å dele den offentlig. Jeg spurte meg selv om jeg kunne vinne hjertene til gratis  Visjon om kjærlighet 17. aug 2016 Hvilken rolle spiller det spirituelle i kjærlighetsforholdet? Egoets behov kan lett ta styringen i et forhold. Men åpner vi opp for sjelens lengsel, vil kjærligheten vokse og modnes. Å styrke båndet til hverandre er å framkalle essensen i oss, den spirituelle dimensjonen, skriver livsveileder og parterapeut Osiris Vi vil møte det jødiske folk med respekt og ydmykhet, samtidig som vi i ord og handling vil formidle den kjærlighet vi har møtt gjennom Jesus Messias. Dette møtet innebærer også vitnesbyrdet om at Jesus er den lovede Messias og Frelser for jøde først (Rom.1,16). Derfor vil vi i særlig grad vise vår støtte til og omsorg for de  Den Hellige Ånd bor i alle som tror på Jesus Kristus, og at Han gir kraft, glede og kjærlighet til å leve kristenlivet etter Guds ord. Tankefrihet, ytringsfrihet og religionsfrihet er menneskerettigheter som ikke må krenkes. Kirken skal være adskilt fra staten. Siste; Abonner. Vidar Bergsland taler på gudstjenesten 14. januar 17:00 Visjon og verdier. VISJON …en tilbedende menighet som søker Gud og hvor Åndens kraft er nærværende. …en åpen menighet som inkluderer alle mennesker og skaper gode relasjoner. Vi snakker sant om livet og om troen. Vi lever det vi sier Vi stoppes ikke av menneskefrykt, men drives framover av Guds kjærlighet.

Da er det nemlig livesending fra studioet til visjon norge, og du blir antagelig møtt av en som ser ut som en gammel pornoskuespiller(gullkjede,åpen skjorte og et særdeles sleskete utseende i grunn). . Ikke la dere påvirke av ting dere ikke kan vurdere skikkelig eller gjøre noe med, fokuser på Guds enorme kjærlighet! Visjon om kjærlighet Først setter du ”visjonen” din, hva du vil med livet ditt – på et overordnet nivå. Så, bryter du ned det store målet i flere og flere små mål. Mindre mål som vil ta deg til visjonen din. Så, lager du deg en plan til hvordan du skal nå disse målene. Når du har planen din starter du jobben med å fullføre planen. Når du starter med «Tro, håp og kjærlighet» er den nye visjonen for Østre menighet. Etter flere års arbeid ble denne visjonen gitt til en av menighetens medlemmer. Harald W har fortalt hvordan han fikk denne visjonen, og menigheten opplever at den er gitt oss av Gud. Teksten er hentet fra Bibelen i Paulus sitt første brev til Korint, kapittel 13  29. aug 2017 Lederskapsmedlemmer skal være betrodde tjenere som viser kjærlighet og omsorg for menigheten. Lederskapet har arbeidsgiveransvar og utøver personalansvar. Minst 1 av lederskapets medlemmer velges til eldstetjeneste og sammen med forstander utgjør eldsterådet. Eldsterådet har det øverste Visjon. ”En menighet overstrømmet av kjærlighet til Gud og mennesker” Det er DET vi ønsker å være. Ikke som et resultat av vårt arbeid og våre refleksjoner, men en direkte tiltale fra Gud. Ved at Den Hellige Ånd berører våre hjerter og relasjoner, blir vi den beste utgaven av oss selv, den Gud har skapt oss til å være.

Visjon, formålsparagraf og verdier. HLT ønsker å være en praksisnær skole hvor kunnskap og åndskraft kombineres. I Apg 1:8 heter det: ”Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.” Dette var Jesus siste ord til  Visjon om kjærlighet ”Ledet av Gud, preget av omsorg, plass for alle”. Med en lengsel etter et fellesskap og en atmosfære preget av Den hellige ånds nærvær, slik at vi bindes sammen i Guds kjærlighet og våger å være sårbare i møte med hverandre. Med ”ledet av Gud”, forstår vi: Menigheten søker å være ledet av Gud, slik vi til enhver tid Visjon. Arbeidet i NKLF utgjør en helhet med ulike fellesskap som er relevant for kristne medisinstudenter og leger fra starten av medisinstudiet og inn i . kjærlighet og nåde. Strategi. • Ansette generalsekretær som følger med på hvilke saker som er på dagsorden og som bidrar til å sette dagsorden og fronte foreningen i  Når hjertets væren blir en naturlig tilstand øker evnen til stadig større og mer rommende kjærlighet, den åndelige viljestyrke preger i økende grad individets handlinger, og skapende glede for helheten blir en naturlig tilstand. Det er dette som danner grunnlaget for Integra Vita - den integrale livskunst. Integràlis visjonen Salhus menighet sin strategiplan for 2016-2019. Salhus menighet sin visjon er «Bli i min kjærlighet» (Joh 15;9). Vi som fellesskap og kan få ta i mot og leve i denne kjærligheten. Jesus sier selv hvilken kjærlighet det er snakk om, for videre i Jo- hannes evangeliet sier han at «ingen har større kjærlighet en den som gir sitt liv 

Fred er mulig fordi det er nødvendig og gir livet mening. Skjønt tendensene i verden som helhet projiserer et bilde av at denne aldersgruppen er problematisk, står rådvill midt oppe i den fysiske og følelsesmessige forandrings kvaler, er negativ og selvopptatt, så beveger bahá'í- samfunnet seg avgjort i motsatt retning, både i  Visjon om kjærlighet Guds ord er rettesnor for livet både i menigheten, familien og samfunnet. Vi vil søke veiledning i Guds ord til å leve et liv som i alle ting er etter Guds vilje. Guds ord er levende og virkekraftig (Hebr. 4,12). Det minner oss om vår synd og peker samtidig på at når vi bekjenner syndene våre får vi tilgivelse fra Jesus og kraft til et Filadelfiakirken er en levende menighet med en stor drøm. Vi er en pinsemenighet som ligger i sentrum av Lyngdal. Menighetens visjon er: Vi vil i et varmt, inkluderende og tilbedende fellesskap fostrer helhjertede etterfølgere av Jesus som i kjærlighet utbrer og bygger. Guds rike til Hans ære. Drømmen lever. Drømmen  -Diagram: Andelen arbeidstakere som har spesifikke regler å forholde seg til, knyttet til kjærlighet på jobben, fordelt på bransjer. Om undersøkelsen. Manpowers Work Life-undersøkelse gjennomføres to ganger i året i Sverige, av Kairos Future, på oppdrag fra ManpowerGroup Sverige. Deltakerne i undersøkelsen består av Vår visjon. "Hvis vi ikke er glad i elevene våre, tror jeg vi lett stirrer oss blinde på ufullkommenhetene. Vi ser alt det barnet mangler, ikke hva det har. Vi ser begrensningene, ikke mulighetene. Der kjærligheten mangler, overtar sukkene, bebreidelsene og anklagene. Den gode lærer ser elevene sine, finner dem der de er - og 

14. jun 2015 Det apostoliske oppdraget er å forkynne evangeliet om Guds rike slik at folk møter Guds kjærlighet og vender om fra synd og bøyer seg under Jesu Kristi herredømme. 2. Det apostoliske oppdraget er å gjere alle folkeslag til disiplar slik at heile nasjonar, kulturar og samfunn blir fylt av Guds rike og hans  Visjon om kjærlighet Heidi Løke: – Dette er lykke og kjærlighet. Heidi Løke ble fredag 30. juni mor til Oscar. Skrevet av NTH. Skrevet av Tore Svendsberget. Heidi Løke ble fredag 30. juni mor til Oscar. Kanskje har den nye verdensborgeren arvet kontringsgenet til sin mor. Selv om han kom på overtid, bestemte Oscar seg for å komme i full fart.Han/Hun er vokteren av de Akashiske filene, ”Det Himmelske bibliotek”, hvor kunnskapen om alle liv man har levd, og skal leve, er oppbevart i tid og all evighet. Dette er det Tredje Øyes sfære som ligger i pannen mellom øynene og vibrerer i fargen indigo. Sefirot/sfære 4 er CHesed, visjonen om kjærlighet og sann makt. feire Guds nærvær i ord og sakrament. i tro på Gud vår skaper leve som forvaltere av Guds skaperverk. leve i Kristi etterfølgelse. formidle Bibelens budskap om Guds kjærlighet, håpet i Jesus Kristus og livet i Den hellige ånd. ta vare på kirkens tro og tradisjon og tolke dem inn i samtidens språk, kulturer og erfaringer.Visjon. Gjennom forkynnelsen av Jesus Kristus vil menigheten være et lys som viser vei for mennesker, så de kan møte Gud å bli frelst. Vi vil vise sann kristen barmhjertighet og være en Oase av Guds kjærlighet og nåde, der mennesker kan få gjenopprettet sitt forhold til Gud, syke kan bli helbredet og bundne blir satt i frihet.

6. feb 2017 Vår drivkraft er å bringe mennesker inn i Guds nærhet, frelst og rettferdig på grunn den kjærlighet og nåde som han viste oss igjennom sin sønn Jesus Kristus. Vi ser en menighet fylt av glede og tilbedelse. Et møtested der alle generasjoner står sammen for å oppfylle det oppdraget Jesus selv har gitt oss  Visjon om kjærlighet 19. sep 2017 Jeg skal gi deg 17 gode grunner til å forlate et akvarium og se hvordan din store visjon og makt vil endre deres liv og deres måte å leve kjærlighet. Under 2015 Aquarius nyte enorm makt, visjon, mot til å lansere det ukjente, men vissheten om at det vil være en triumf for ham. Du vil starte et nytt prosjekt, ikke 25. apr 2008 Reklamefolderen fra VisjonNorge inneholder direkte trusler til folk. Hvis man ikke har sine saker i orden med Gud og hvis du ikke har fått tilgivelse for sine synder så lever man et farlig liv uten fremtid og uten håp… «Det er dom over livet ditt» «Du kan dø i natt». MEN – selvfølgelig – sender du penger til  Denne erfaringen handler ikke først og fremst om vårt abstrakte og dogmatiske grep om livet, men om erfaringen av at Gud i Kristus betyr noe vesentlig for enkeltpersoner og fellesskap. Å dele evangeliet er derfor først og fremst å dele erfaringer av kristusfortellingens frigjørende kraft. I denne delingen respekteres også den Visjon for Familiekirken. Januar 2013. 1. En oase av kjærlighet. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten. 1 Joh 3 vers: 11, 16, 18, 23. 11For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre. 16. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi.

Hånes Menighet » Vår visjon. Visjon om kjærlighet

Vår startsgruppe som har hovedansvaret for oppstarten av Inspire kirken, deltar på menighetsplantingskurset M4 i regi av Sendt Norge (et tverrkirkelig nettverk for menighetsplantere i Norge og Europa). Vi har et lokalt samarbeid med Tønsberg Frikirke. Våren 2017 inngikk vi en avtale med Den Evangelisk Lutherske Frikirke  Visjon om kjærlighet Visjon og verdier. Varm. (Joh 13,35 og Joh 8,2-11):. Varm på den måten at det er gode relasjoner og en følelse av å komme til et trygt hjem. Et godt hjem er blant annet preget av kjærlighet, samhold, vennskap, enhet og omsorg for hverandre. Varm fordi det er raushet og nåde. Når noen kommer inn i vår menighet, skal de Bare noen helt få har en visjon fra de er unge. Vi andre må finne vår vei. Liv Arnesen || Vei | Visjon. Se også emnene: KallMål · A - Å Godt nytt år! Kjærlighet Morsomme sitater Bjørnstjerne Bjørnson Være seg selv Norske ordtak Nini Roll Anker Populære sitater Per Fugelli Nils-Fredrik Nielsen Varme sitater Mor Livskunst  Visjon og verdi. Vårt mål: Bidra til at våre ungdommer får et verdig liv. Fagertun, Norsk Folkehjelps hybelhus har som hovedmålsetting å yte omsorg og bidra til endringsarbeid for ungdom i alderen 15 - 20 år i Brumunddal og 16 - 20 i Kjærlighet - omsorg – realitetskonfrontering – erfaringsbrudd – ansvarliggjøring.25. aug 2015 Tagger. merke brun øye flat hjertet ikon kjærlighet make-up sminke speil rosa visjon utklipp utklipp svg emblemer kjærlighet skjønnhet rød tegn grønn bakgrunn symbol tegn ikonet 

Dette diktet er ikke aktivt. Visjon om kjærlighet I romerbrevet 14:19 skriver Paulus: "Så la oss gjøre det vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet." Jesus Online er en visjon om et virtuelt fellesskap - med Jesus i sentrum. Dette fellesskapet skal være en gledes kilde - fyllt opp til randen av kjærlighet, omsorg, tro, seier og inkluderende åpenhet. Med en  Doner en gave til ← Visjon om kjærlighet. visjon om kjærlighet. Publisert 23. oktober 2010 | Av admin · raumabudstikka. Full størrelse er 500 × 333 piksler. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. 30. mai 2008 OPPDRAG OG VISJON kirkens nødhjelp er en diakonal organisasjon for global rettferdighet. oppdraget er gitt av kirker og kristne organisasjoner i norge og uttrykkes slik: kirkens nødhjelp skal virkeliggjøre guds kjærlighet i verden ved å fremme menneskers verdighet og verne om skaperverket. det betyr:.Om det drøyer, så bare vent! For komme skal det, det kommer ikke for sent! Tro og visjon - motivert av kjærlighet! - faith and vision- motivated by love! Visjon for liv - familie - kirke som vokser - folkevekkelse! 1. Hva er en gudgitt visjon - God given vision. * Gud vil at vi skal ha visjoner. Hab 2:1-3 Skriv synet tydelig på tavler så 

Visjon og verdier. bryggeriansatte. Vår visjon. Aass Bryggeri – Vi skal skape gode stunder. Våre verdier. Tradisjon – Vi bruker vår kunnskap som er opparbeidet og viderført gjennom generasjoner. Innovasjon – Vi bruker ressursene våre på nye og smartere måter til beste for miljøet og våre kunder. Kvalitet – Vi jobber for høy  Visjon om kjærlighet Forandring. Vårt våpen er kjærlighet - et ord som bærer i seg kraft til å skape forandring. ”Stillstand” er tilbakegang. Forandring på det personlige plan - utvide grenser. Forandring skapes ved forkynnelse av Jesus Kristus. (Visjonen ble behandlet på årsmøtet 2007 og vedtatt av styret januar 2008). Forrige · Neste Fellesskap: Vi ønsker en menighet basert på kjærlighet, nærhet og åpenhet. Gjennom husgruppefellesskap og andre former for møter, samlinger og aktiviteter vil vi være et miljø der Jesus Kristus opphøyes og æres. Tjenester/nådegaver: Herren har en spesiell oppgave for alle Guds barn. Derfor gir Gud nådegaver og  Askim menighets visjon: ”Et godt sted å være for alle”. Visjon for diakonien i DnK: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. I diakoniplan for DnK er diakonien definert slik: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet 50 VISJON • 2010/3. Terskelen for å søke parterapi og kurs har sunket de siste årene. Det er ikke bare par i nød og på skilsmissens rand som søker hjelp. Flere innser at de trenger hjelp ganske enkelt for å få forholdet til å fungere og bli bedre. Parterapeuter mente det viktigste proble- met folk kommer med er tvilen, om de 

6. okt 2017 Vi har hatt lenge i tankene om å starte en bedrift som kan hjelpe folk. Vi har gått igjennom så mye og lært masse av det. Tankene om bedriften startet da vi møttes og ble i lag i 2013. Da falt vi for hverandre og det var kjærlighet ved første blikk. Vi har holdt sammen i tykt og tynt. Da vi kom på ideen å starte  Visjon om kjærlighet Vi tror på kjærlighet i tre dimensjoner: Først kjærligheten til Gud. Vi elsker Ham for den Han er og alt det Han gjør. Kjærligheten til oss selv. Gud er glad i oss og har fridd oss fra synd og fordømmelse. Det er derfor viktig at vi kan se oss selv slik Gud ser på oss. Kjærligheten til vår neste. Bibelen sier at vi skal elske vår neste Aksjonen "Julens Kjærlighet" fikk en pangstart i går kveld med over 1000 pakker med mat og gaver til Moldova! Vi fortsetter live nå kl 12-14, og i kveld 1. nov 2017 På Wellbeing Festival 24.-26. november inviterer Maja Thune til seminaret «Kjærlighet som medisin». Med Jennifer Kestis Ferguson, Johanna Kestis, Inger Middeltho, Marianne Østern og John de Kadt. Velkommen! Wellbeing Festival Norges Varemesse 24.-26. november. Mer info her. NB! Kjøp billett på Han ønsker dermed å vise verden hvem Han er gjennom oss, både med handlinger og ord, drevet av Guds kjærlighet og hans Hellige Ånd. «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager 

NLB - Kjærlighet. Visjon om kjærlighet

2. okt 2014 Vår visjon er «Tynset for alle!» Inkludering, trygghet, optimisme og puls er våre verdier. . planperiode for å nå de overordnede målene. Satsingsområdene er knyttet til kommunens visjon. «Tynset for alle» og de . (Sitat av Bjørnstjerne Bjørnson. Fra Geografi og kjærlighet. (1885-94), Turman i 2. handling,  Visjon om kjærlighet Det å vise medfølelse, omsorg og kjærlighet i praktisk gjerning er en selvfølgelig del av vår visjon: Verden for Kristus. I møte med syke, fattige og undertrykte er det vår plikt og vår glede å vise respekt, medmennesklighet og kjærlighet, uavhengig av kjønn, religion og rase. Vi har et naturlig fokus på langsiktig utviklingsarbeid Under oppholdet som lærer og forkynner fikk jeg en tydelig visjon fra Gud. Den lød: Reis hjem til Norge og start en ny misjon. Du skal kalle den Tro - Håp - Kjærlighet. Dette var en utrolig sterk opplevelse som jeg aldri vil kunne komme til å glemmne. Jeg så allerede der og da at dette ville bli krevende med mange søvnløse  Misjonsstrategiske prioriteringer. Visjon. Pyms oppdrag er å gjøre alle folkeslag til disipler. og å mobilisere Pinsebevegelsen til evangelisk og diakonal misjon. som formidler Guds kjærlighet og forkynner evangeliets kraft til frelse. Visjon. Verdier. Målgrupper. Metoder. Aktører. Mål. Misjonsstrategiske prioriteringer. Verdier.20. jun 2016 New York-fødte Bowles arbeidet som komponist det meste av livet, men er mest kjent for bøkene han skrev fra sitt marokkoeksil; «The Sheltering Sky» (1949), «Let It Come Down» (1952) og «The Spider's House» (1955), romaner som på hvert sitt vis er beretninger om vestlige tilreisendes oppløsning og 

Livsterapi gjennom Intuitiv Coaching.. Intuitiv Coaching gjør livsterapi til et forløsende møte med fortiden og danner grunnlaget for indre fred og spirituell på ditt eget Hjertearbeid, din egen drøm. Begynn med deg selv og din egen reise enten du er i starten på livet eller har kommet langt på din reise. Visjon om kjærlighet Norkirken Nordhordland. Visjon. "Vi har som visjon å ære Gud og formidle hans kjærlighet. Vi vil at flest mulig skal bli kjent med Jesus, få et personlig forhold til han, og leve i Guds gode omsorg og plan med livet sitt." Mer informasjon om hva Norkirken Norhordaland står for og hva som skjer finner du på ken-nh.Skolens visjon. St. Eystein skole er en katolsk, fådelt friskole i Bodø, som er godkjent, mottar offentlig tilskudd og har offentlig tilsyn i henhold til privatskoleloven. n skole har Lærere med personlig engasjement for skolen, som gir elevene kjærlighet og trygge rammer, er viktige for St. Eystein skole. Det er viktig at  VISJON: EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE. GIR TRYGGHET, OMSORG, GLEDE. OG VOKSNE TILSTEDE! Hva er trygghet? • Stabilitet. • Forutsigbarhet. • Grenser. • Rutiner. • Inkludering. • Trygge og gode rollemodeller Være tilstede på gulvet. • Sette seg ned –være nær. • Være kjærlig, god og snill. Hva er glede?¨.Sammen. Se for deg en Kirke som er familie. Se en kirke som bygger bevisste, hengivne og autentiske relasjoner på alle nivåer, der tillit til Gud og kjærlighet til hverandre får vokse. Der vår lengsel er å se at både unge og gamle blir tatt vare på, støttet og utrustet. Vi ser en menighet som ikke er avhengige av veggene på et.

og gi deg praktiske hjelpemidler til å gjøre deg. Bak konseptet står en gjeng fra Visjonkirken i Drammen, som drømmer om å se kristne gå ut å vise folk veien til Jesus på tvers av alle kirkesamfunn og grupperinger. Sammen er vi sterke, og sammen kan vi vise en døende verden Jesu kompromissløse kjærlighet! Tagged:  Visjon om kjærlighet Amadia er en frivilligbasert organisasjon, styrt av dedikasjon, ståpåvilje, engasjement, mot, empati, styrke og ren kjærlighet for medmennesket. Ved å dele våre goder med de som er svakere innstilt, vil vi finne en balanse. Ved å gjøre noe så enkelt som å sende pent brukt tøy til små barneføtter som aldri har bært et par Grødem menighets visjon: Grødem menighet. En for alle: tjenende – inkluderende – En plass og tjeneste for alle; Respekt for alle. Guds kjærlighet gis til alle som vil ta imot. kan møte sine åndelige, sjelelige og fysiske behov. Vi vil at kirken skal være et sted der mennesker får ny kraft til livet med Gud og mennesker. 15. jul 2013 Andakt. Disse gamle brevene er fulle av selvransakelse, ydmykhet og ønske om å gi noe fra Jesus videre. Iblant vibrerer de av kjærlighet, ordene treffer meg så tårene renner. Det er 220 år siden, men jeg blir likevel sterkt berørt. Det er noe med kjærligheten som ikke er avhengig av tid og sted for å virke.Visjon & Misjon-/Vision & Mission. (English version follows). Som riddere /Dame av Sankt Hallvards Orden er vi forpliktet av vårt motto: Ubi caritas et amor, Deus ibi est = Der barmhjertighet og kjærlighet er, der er Gud. Sankt Hallvards Ordenens Visjon: Å bli kjent som en kristen økumeniske organisasjon; Å være kjent i vårt 

Klassekampen.no | En visjon av et psykedelisk Afrika. Visjon om kjærlighet

Denne romanen fra nobelprisvinner Morrison er blitt en dristig visjon av kjærlighetens vesen - av det altoppslukende og angstskapende. May, Christine, Heed, Junior, Vida og L. har én ting felles: De er helt besatt av den rike og vellykkede Bill Cosey. Han eier det eneste hotellet i USA i mellom- og etterkrigstiden som har  Visjon om kjærlighet Barnehagens visjon og målsetting En tro som ikke bare tas frem til de kristne høytidene, men som kan gi dem trygghet i hverdagen fordi de vet at de er elsket av en kjærlig Gud som har skapt Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et inkluderende, utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.Den maskuline veien går gjennom bevissthet, sannhet og klarhet. Den feminine går gjennom kjærlighet, lengsel og overgivelse. Potensialet for å bli et helt menneske realiseres i det indre møtet mellom disse – der hjertet overgir seg til Sannheten. Av Mariken Nilaya Moxness. Publisert i. Visjon/3 – 2011 /Norge Nyt aspekt  13. feb 2014 Livet er herlig og gledene mange. I dag skal positive grenser sprenges. Møt på jobb med åpent sinn. Alle avslutter dagen med et smil. Tid og mulighet til de gode opplevelser, styrker fellesskapet. Prosjektgruppa har i samarbeid med prosjektmedarbeiderene blitt enig om at visjonen for Frisklivsdosetten skal «En visjon er en oppnåelig drøm vi aldri kan slutte å strekke oss mot». MAFs visjon er å spre Guds kjærlighet gjennom flygning og teknologi. I hele vår internasjonale familie, så er dette hovedvisjonen! Og vi støtter den 100 %. I våre lokaler på Ski, arbeider noen få fantastiske, dedikerte, dyktige medarbeidere som jeg er stolt 

Vår visjon er: Vi vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt. Skolelag Et kristent skolelag samles på skolen sin. Her er vi sammen, ber, leker, spiser, leser i Bibelen og snakker om de små og store spørsmålene i livet. Ofte arrangerer vi ting som «Grill en kristen» hvor en  Visjon om kjærlighet Taler fra Tønsberg Frikirke, fra søndagsgudstjenester og konferanser. – Listen to Visjon - En menighet overstrømmet av kjærlighet til Gud og mennesker by Tønsberg Frikirke Podcast instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed.Visjon: Med Guds Ord, læring og livsglede utvikler vi trygge, kunnskapsrike og engasjerte mennesker. Våre verdier: Raus kjærlighet. Gud er kjærlighet, og vi vil at alle elever skal oppleve seg elsket for den de er på skolen vår. Gjennom ord og handling vil vi at elever skal føle seg verdsatt og inkludert i et. kjærlighetsfullt og  visjon. Vi ønsker at skoler og studiesteder i hele Norge, skal erfare og bli merket med Guds godhet. Derfor arrangerer vi Godhetsuka 2018, en uke hvor elever og studenter over hele landet er ekstra bevisst på å gi videre den godheten, som Bli med på Godhetsuka, og se at små ting gjort i kjærlighet forandrer deres skole!Visjon og verdier. Vår visjon og verdier beskriver kjernen i hva som er viktig for oss som kirke. De gir retning for hvor vi skal og hvem vi ønsker å være. Visjon. “Vi ser en Jesuselskende kirke som, i grenseløs kjærlighet, strekker seg for å nå enda flere for Himmelen og gjør det enkelt for folk å komme til tro.” Våre verdier. 1.

Det viktigste et menneske kan oppleve er nettopp et møte med den levende Gud som forvandler hele livet. Gud er ikke overfladisk, men dyp. Derfor vil Han inn i dypet på oss og gjennomsyre oss med sin kjærlighet. GUD ER KJÆRLIGHET! Hans dype kjærlighet og kraft søker dypet i deg. Du er så høyt elsket! Jeg ble født 25. Visjon om kjærlighet Menighetsbibelskolen sin visjon er å gi studentene et varmt og inkluderende studietilbud, med kvalifiserte ledere, som skaper et godt og trygt læringsmiljø. Skolens mål kan summeres opp i fire setninger: • Hør Herrens Ord • Smak og se at Herren er god • Oppglød hverandre til kjærlighet og gode gjerninger • Gå ut i all 7 Dec 2017 - 87 minStudio Direkte: Onsdag 6. desember 2017 med fokus på Moldova. Gjester: Doru Cirdei likt, for grunnlaget for utvelgelsen er Guds kjærlighet og ikke våre prestasjoner! Alle som tar imot Jesus er blant de utvalgte, som sammen danner et nytt «lag»; Et kongelig presteskap, et hellig folk! Og med denne utvelgelsen følger det både nye rettigheter, plikter og muligheter. Til samtale: Samtal om hvilke «rettigheter, 8. des 2016 Bringe bibelens budskap om Guds kjærlighet og frelse, som han har gitt oss gjennom sin sønn Jesus Kristus, ut til Holmestrand og omegns befolkning. … Bygge en inkluderende menighet for alle generasjoner og hvor mennesker gjennom undervisning og fellesskap finner sin plass. …Være en menighet 

Vi ønsker at hver enkelt som er en del av Betel skal ha eierskap til den drømmen Gud har lagt i våre hjerter. Visjonen formulert visjon. HVA SER VI? visjon. HVA SER VI? A. «Vi ser en menighet som i. Guds kjærlighet formidler evangeliet slik at Jesus blir trodd, elsket og etterfulgt i Hommersåk og til jordens ende». VISJON  Visjon om kjærlighet bildeserie. På visjonsdagen hadde barnehagen fokus på vennskap og kjærlighet, der vi brukte "Mitt valg" som utgangspunkt for samtaler. Visjonen ble behørlig markert med både sang, danselek og maleaktivitet. Du kan lese mer om mitt valg under "Satsingsområder". Skriv ut. Publisert: 04.07.2017 | Oppdatert: 04.07.2017.Visjon og oppdrag. Norway Cup. På mange måter selve symbolet på hva idrettsglede og ungdomstid er. En uke med sport, vennskap, glede, kjærlighet, lidenskap, opplevelser og bekymringsløshet. Alle som har vært på Ekebergsletta under Norway Cup vet hva dette betyr. Norway Cup er verdens største fotballturnering og  Healingenergi ble stiftet sommeren 2008 Willy Hansen. Jeg tror: Jeg tror at kjærlighetens kraft er det sterkeste redskap på jord og på å bygge det gode i mennesket ved å gjøre det større. Min visjon : Jeg vil hjelpe mennesker å huske HVEM DE ER bakenfor illusjoner, mønstre og blokkeringer så de kan bedre komme i Som kristne er vi ment til å stå sammen i Guds familie og uttrykke fellesskap og kjærlighet uavhengig av rase, kjønn, sivilstand eller alder. Mennesker og relasjoner er viktigere enn bygg og aktiviteter. Vi vil arbeide for å styrke ekteskap og familieliv, og tilrettelegge for barn og unges deltakelse i menighetslivet.

25. mar 2015 får høre til et inkluderende kristent fellesskap • raus - å bli møtt med nåde i stedet for krav. • tydelig - kjenne sitt ståsted og kommunisere det godt. • kirke - hver enkelt av oss. • inkluderende - å møte og ta vare på enkeltpersoner, også i meningsforskjeller. • kristent - tro, håp og kjærlighet - ånd, sjel og kropp. Visjon om kjærlighet Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør. Praktisk informasjon. • Vi begynner all aktivitet 9.30. • Barnehagen åpner 7.45 og stenger 16.40. • 30.10-15 er det planleggings dag barnehagen er derfor stengt. • Vi har grupper tirsdag og onsdag, her deler vi de minste barna og de Haugenboks omtale: Romanen handler om fem kvinner som alle er besatte av Bill Cosey, den rike eieren av det berømte Cosey's hotel and resort. Han vekker lengsler hos dem etter en far, ektemann, beskytter og venn, og disse lengslene vil styre livene deres lenge etter hans død. Romanen er en visjon av kjærlighetens  Visjon. Begeistret for : - Jesus. - menigheten. - lokalsamfunnet Os. Visjonen virkeliggjøres ved at vi har fokus på : -Forkynnelsen av Guds ord/ Bibelen som vår Ved å arbeide for god kvalitet og bruke ressurser på dette området ønsker vi å så Guds ord og kjærlighet inn i unge mennesker og trene unge til med-lederskap.Vi ser en stor og voksende kirke som er umulig å ikke legge merke til, en kirke som påvirker vår verden. En livsforvandlende kirke. Vi ser en kirke hvor mennesker møter Jesus som sin Frelser, og liv stadig forvandles i møte med Guds nåde og kjærlighet. En inkluderende kirke. Vi ser en inkluderende kirke hvor mennesker 

Består av fire regionale teaterverksteder; Hallingdal, Midtfylket, Nedre Buskerud og Lågen; Har bistått de frivillige scenekunstmiljøene i hele fylket i mer enn 20 år; Har som visjon å "produsere teater som har en slik kvalitet at begrepsapparatet amatør/profesjonell blir irrelevant". Etter at historiene var innsamlet ble utvalgte  Visjon om kjærlighet Buer skole har nå landet ny visjon våren 2017, ny visjon for Buer skole de neste årene vil være -Vi former framtida -. Dette er en VI gleder oss til å jobbe videre sammen opp mot denne visjonen. Det var en flott kveld på Menstad ungdomsskole i går kveld, her var det 80 stykker samlet til oppstart av kjærlighet og grenser.24. feb 2017 Familieforbundet – en enorm visjon. Det har aldri vært dr. Moons mål å opprette noen religiøs organisasjon eller en ny religion. Målet er mye større enn det og er rett og slett å skape en verden der det er fred, frihet, kjærlighet og lykke for alle. Sentrum i en slik verden må være Gud. En slik verden må være  Visjon. Verdenslitteraturen er rik på originale, viktige, morsomme og fantastiske bøker som er helt ukjente i vårt land. Et utvalg av disse bøkene vil vi gjerne gjøre tilgjengelige for norske lesere og utgi på vårt nystartede bokforlag. For vi mener at gode bøker skal skake leseren, utvide perspektivet, gi ny innsikt, engasjere, Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Odd Fellow Ordenen skal inspirere til å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene. Visjon og verdier. Loge Fridtjof Nansen skal med forankring i Ordenens etiske og åndelige grunnlag være en fremtidsrettet, troverdig og levende loge med rom for